Saturday, January 15, 2011

Deepak Chopra & Enlightened Leadership

Deepak Chopra On Enlightened Leadership - on Forbes.com: "In the aftermath of a global recession and extreme political unrest, renowned author and teacher Deepak Chopra, M.D., believes it’s time for a different kind of leadership. or almost 10 years, Chopra has been teaching a course on “enlightened leadership” at Northwestern University’s Kellogg School of Management and to business leaders like those at Ernst & Young, Pepsi and Cisco. Now he has distilled his philosophy into a new book, The Soul of Leadership. Jenna Goudreau of Forbes spoke with him about why he believes U.S. leadership has become so ineffective and how one might become a better, more enlightened leader."

More on video: Forbes.com Video Network - Entrepreneurs: "The Spiritual Empire Builder" - Deepak Chopra thinks spirituality and wealth-building go hand in hand.

Rick Nieman interviewt goeroe Deepak Chopra - RTL Z: "Chopra heeft een geheel eigen levensfilosofie ontwikkeld door oude, spirituele wijsheden te combineren met moderne wetenschappelijke inzichten. Hij publiceerde boeken met zijn inzichten en verzorgde seminars die beiden gretig aftrek vinden. Oud-president Bill Clinton heeft bij herhaling gezegd zeer gecharmeerd te zijn van Chopra's ideeën.

Het gesprek tussen Rick Nieman en Deepak Chopra is in twee delen geknipt. Deel 1 gaat over wie Deepak Chopra is en hoe hij tot zijn inzichten is gekomen. Chopra legt hierin ook uit dat hij er van overtuigd is dat de wereld verbeterd kan worden als meer mensen zijn inzichten toepassen. Deel 2 gaat over Chopra's nieuwe boek "The Soul of Leadership". Chopra zegt dat goede leiders, zoals Martin Luther King of Mahatma Ghandi, exact aanvoelen wat hun volgelingen willen en voorzien in hun behoefte. Slechte leiders, zoals George Bush, zitten gevangen in hun eigen vooroordelen en kunnen slechts primair reageren."