Friday, October 29, 2010

Bezuinigingen op kunst en cultuur (verzamelde berichten 4)

Dit bericht is een vervolg op:
Bootstrapper's Lab: Bezuinigingen op kunst en cultuur (verzamelde berichten 3)
Bootstrapper's Lab: Bezuinigingen op kunst en cultuur (verzamelde berichten 2)
Bootstrapper's Lab: Bezuinigingen op kunst en cultuur (verzamelde berichten 1) 

Museumwereld is een gezonde bedrijfstak. Door Benno Tempel op nrc.nl - Opinie (26 oktober 2010): "Recentelijk heeft een drietal economen opiniërende stukken gepubliceerd in het NRC Handelsblad. 26 oktober verscheen ‘Kunstsector moet zelf eens geld gaan generen’ van Pim van Klink en Arjen van Witteloostuijn en op 3 november plaatste Arjo Klamer ‘Niemand is gebaat bij objectieve adviezen over kunst’. Economen aan het woord over non-profit instellingen, dat is bij voorbaat interessant. Maar beide artikelen zijn teleurstellend en schetsen een beeld van de kunstwereld dat veel clichés bevat, en bovendien op een aantal essentiële punten geen blijk geeft van realiteitszin. Met name de suggestieve titel en de toon van het artikel van Pim van Klink en Arjen van Witteloostuijn geven de lezer wel een erg gekleurd beeld van de kunstsector."

Discussie naar aanleiding van bovenstaand stuk: Opinieblog: Moeten musea bedrijfsmatiger gaan werken? "De stelling dat musea structurele overheidssteun krijgen is onzin. Dat wekt de suggestie dat overheden subsidies verstrekken om instellingen overheid te houden. Dit doet geen recht aan hoe in Nederland kunst wordt beheerd."

Waarom wordt de elite haar kunst niet gegund? Door Bas Heijne | DeJaap (29 oktober 2010): "De ‘elite’ betaalt zich blauw aan subsidies voor jan modaal. Mag ze dan haar kunst behouden? Ze eist de huursubsidie toch ook niet terug?"

Kunstbeeld : Ook niet-gesubsidieerde kunst lijdt onder bezuinigingen (29 oktober 2010): "Erwin van Lambaart, directeur van Joop van den Ende Theaterproducties, vertelde NRC Handelsblad hoe ook de populaire genres als musical, cabaret en lichte muziek worden getroffen door de bezuinigingen."

Artiesten schreeuwen tegen bezuinigingen - CULTUUR - PAROOL (27 oktober 2010): "Tientallen artiesten hebben zich inmiddels aangesloten bij de manifestatie Nederland schreeuwt om cultuur, die cabaretier Freek de Jonge samen met vakbond FNV Kiem op 22 november organiseert in de Heineken Music Hall in Amsterdam."

Kunstsector moet zelf eens geld gaan genereren. Door Pim van Klink en Arjen van Witteloostuijn - nrc.nl - Opinie (26 oktober 2010): "Robert Redford, de succesvolle Amerikaanse filmacteur, had naar verluidt aan een telefoontje genoeg om president Obama ertoe aan te zetten 50 miljoen dollar van zijn herstelplan aan de kunsten te besteden. Uit Nederland zijn geen vergelijkbare initiatieven bekend en dat ligt niet alleen aan onze minister-president die slechts belbaar schijnt te zijn voor Jan Smit. De Nederlandse kunstensector heeft zich de laatste decennia laten gelden als een uiterst effectieve lobbygroep. Dat komt onder meer tot uitdrukking in een gestaag groeiend budget voor kunstsubsidies in zowel absolute als relatieve zin."

Video: Joop-debat over bezuinigen op kunstsubsidies - Joop.nl: "Caspar de Kiefte, organisator van de FNV-manifestatie 'Stop de culturele kaalslag' in debat met cultureel econoom Pim van Klink over het opiniestuk van Robbert van Heuven: De grootste drogredenen om kunstsubsidies te schrappen."De constructie van de wereld 34. Door Albert Van Der Weide (20 oktober 2010): "De kunstwereld loopt zich warm om de aangekondigde bezuinigingen door de regering Rutte op subsidies af te wenden. Politiek correct hebben smaakmakers die uit de subsidieruif eten gezegd dat ze begrip hebben voor de krimp. Zwak... zwak om direct al in te gaan leveren. Rechts was slimmer en zette de toon door de subsidies af te serveren met “linkse hobby”."

De site van NEDERLAND SCHREEUWT OM CULTUUR gaat op 4 november a.s. open.