Friday, October 1, 2010

Bezuinigingen op kunst en cultuur (verzamelde berichten 1)

Ik was het niet van plan, maar sinds het nieuwe regeerakkoord toch een post maken over de bezuinigingen in de kunst- en cultuursector.

"De cultuursector had gerekend op een bezuiniging van ongeveer 20 procent, maar uit het regeerakkoord van VVD en CDA blijkt nu dat bijna 50 procent bezuinigd wordt op de subsidies voor orkesten, dans- en theatergezelschappen. We spreken hierover met Kees Weeda, secretaris van de Raad voor Cultuur, de organisatie die de minister adviseert over de verdeling van de cultuursubsidies." Luister: NOS Nieuws - 'Bezuinigingen cultuur onevenredig hard'

Bezuinigingen concreet op een rij: 3VOOR12 - Regeerakkoord: kabinet wil bezuinigen op cultuur

"Zes op de tien Nederlanders wil bezuinigen op kunst en cultuur. Dat blijkt maandagavond uit onderzoek van bureau Synovate in opdracht van het tv-programma Nova. Duizend mensen deden mee aan het onderzoek." Lees: NU Algemeen/Politiek

"Is het wijs nu te bezuinigen op cultuur? Open brief van L.C. Brinkman, H.F. Dijkstal, R.W.J. Groenink, J.M. Hessels, W. Kok, H.A.F.M.O. van Mierlo, S.J. Noorda, A.H.G. Rinnooy Kan, J. de Ruiter en H.H.F. Wijffels op 16 september 2004, bijgewerkt 11 juni 2009." Lees verder (Volkskrant).

"De kogel is door de kerk. Er ligt een regeerakkoord. Daaruit blijkt dat er flink geschrapt wordt op de cultuursubsidies, oplopend tot structureel 200 miljoen euro in 2015. Op nieuwsites lopen de reactieboxjes alweer vol met allerhande voorspelbare reacties als: Frans Bauer kan het ook zonder subsidie, kunst is alleen voor rijken dus waarom betaal ik er aan mee en andere onzin. De opmerkingen zijn zelden gebaseerd op cijfermatige onderbouwing of op kennis van de sector. Net als de onderbouwing van de bezuinigen. Natuurlijk moeten we discussiëren over het waarom van kunstsubsidies, maar dan wel graag op basis van feiten, in plaats van via de onderbuik of makkelijke oneliners. Daarom: de zes grootste drogredenen op een rij en waarom ze onzin zijn." Lees: De grootste drogredenen om kunstsubsidies te schrappen.

"De culturele fondsen hebben grote zorg over de aangekondigde bezuinigingen in het regeerakkoord. Het nieuwe kabinet wil 200 miljoen bezuinigen op de kunsten, de Wet Werk en inkomen kunstenaars afschaffen en de btw op kunstaankopen en toegangskaartjes verhogen naar 19%. Samen met de bezuinigingen door gemeentes en provincies betekent dat een halvering van de sector. Lees verder op de website van de Mondriaan Stichting.

Actie voeren?

"Al bijna 38.000 mensen ondertekenden de petitie
Stop Culturele Kaalslag! Publiek en liefhebbers kunnen ook ondertekenen.

De afronding van de onderhandelingen voor de vorming van het nieuwe kabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV lijkt nog slechts een kwestie van tijd. Hoewel de inhoud van het regeerakkoord en het bijbehorende gedoogakkoord nog niet bekend zijn, lijkt vast te staan dat het nieuwe kabinet van plan zal zijn onevenredig op de kunst- en cultuurbegroting te bezuinigen. In de wandelgangen wordt gesproken over bezuinigingen van 220 miljoen euro, ofwel 21% op het kunst- en cultuurbudget. Dit baart ons grote zorgen!"

Zet Kunst en Cultuur op de kaart: "Je kunt je toch geen samenleving voorstellen zonder bibliotheken, musea, theaters, concertzalen, oude binnensteden en muziekscholen? Inderdaad, Nederland zou ongelooflijk saai en leeg zijn. Onder de druk van noodzakelijke bezuinigingen wordt op dit moment bij gemeenten, provincies en het rijk wel erg makkelijk gedaan over het schrappen van kunstsubsidies, alsof het alleen maar overbodige franje zou zijn.

Op dit online platform kan iedereen de betekenis van kunst & cultuur in al zijn verschijningsvormen letterlijk zichtbaar maken door een foto te plaatsen of deze petitie te ondertekenen. Hiermee benadrukken we met z'n allen het belang van kunst & cultuur. De petitie wordt aangeboden aan het nieuwe kabinet. Hiermee willen we laten zien dat veel Nederlanders kunst & cultuur niet van de kaart willen zien verdwijnen."

Zie ook: www.kunsten92.nl en www.cultuurbeleid.nl.