Tuesday, August 3, 2010

Nieuwe website voor crowdfunding (via Cultuurnetwerk)

In het najaar start het Amsterdams Fonds voor de Kunst een nieuw online platform om kunstprojecten te ondersteunen: www.voordekunst.nl. Hier kunnen kunstenaars en instellingen hun project pitchen aan alle bezoekers van de site; van particulieren tot bedrijven. Naast de bijdrage die zij ontvangen van het Fonds proberen zij via de website de resterende financiering rond te krijgen. Voor de ontwikkeling en uitvoering van het platform heeft het Fonds een bijdrage ontvangen binnen de OCW-regeling Innovatie Cultuuruitingen.