Sunday, July 11, 2010

Zwaar weer voor kunsten in Europa (via SICA)

Zwaar weer voor kunsten in Europa: "SICA consulteerde haar Europese partners en peilde de stemming in de cultuursector. Weinig landen kunnen op dit moment een volledig beeld geven van de impact van de economische crisis op de cultuurbudgetten, maar vrijwel overal klinken pessimistische geluiden. De worden soms versterkt door (op handen zijnde) verkiezingen en discussies over de legitimiteit van overheidssteun voor cultuur.

De inventarisatie omvat de volgende landen: België/Vlaanderen, Duitsland, Estland, Kroatië, Letland, Litouwen, Noorwegen, Portugal, Slovenië, Spanje, Turkije, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Na ontvangst van bijdragen uit andere Europese landen, zal SICA een geactualiseerde versie van het rapport publiceren.

De economische crisis en de vooruitzichten voor kunst en cultuur in Europa (pdf, 4 p.), versie 21 juni 2010."