Sunday, May 9, 2010

Kunstenaars in Nederland

Kunstenaars zijn ondernemend ingesteld. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS dat in opdracht van Kunstenaars&CO is uitgevoerd (2007).

In Nederland zijn meer dan 95 duizend mensen werkzaam als kunstenaar. Meer dan de helft (55%) daarvan is werkzaam als zelfstandige, tegen 11% van de werkzame bevolking in andere beroepen. Het hoogste percentage zelfstandigen (80%) is te vinden onder de beeldende kunstenaars. Deze en andere opvallende conclusies zijn getrokken door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in het onderzoek 'Kunstenaars in Nederland'.

Voor het eerst is in dit onderzoek de omvang van de Nederlandse kunstenaarspopulatie in beeld gebracht. Uit het onderzoek blijkt verder dat niet meer dan een kwart van de kunstenaars werkt in de cultuursector zelf, relatief het grootste percentage (40%) is te vinden in de zakelijke dienstverlening (bijvoorbeeld architecten-, vormgevings- en reclamebureaus).

De inkomenspositie van kunstenaars is slechter dan bij de rest van de bevolking, eenderde verdient niet meer dan 10.000 Euro per jaar. Onder beeldende kunstenaars heeft zelfs de helft niet meer dan 10.000 euro aan inkomsten uit arbeid. De kunstensector is kleinschalig en er wordt relatief weinig verdiend.

Opvallend is verder dat 60% van de kunstenaars geen specifieke kunstopleiding heeft gevolgd. Aan de andere kant is bijzonder dat 71% van de mensen die wel een kunstopleiding heeft gevolgd, niet meer als kunstenaar werkzaam is.

Kunstenaars&CO: CBS onderzoek "Kunstenaars in Nederland" (2007)

Of Download hier het volledige CBS-rapport