Monday, April 12, 2010

Omgaan met kritiek

Met kritiek omgaan valt niet altijd mee, ook kritiek geven is best lastig. Misschien is kritiek leveren wel het uiten van ongenoegen en zou het in de gevallen hieronder vaak ook wel 'feedback' genoemd kunnen worden. Feedback gaat over terugkoppelen, verbeteren en het behouden van de motivatie.

Twee artikelen over kritiek op het werk op Managersonline. (Om deze te kunnen lezen kun je gratis lid worden, de moeite waard als je iets hebt met leidinggeven of ondernemerschap.)

Managersonline.nl - Zeven manieren om met onterechte kritiek om te gaan: "Over kritiek bestaat het idee dat u zich daar altijd voor moet openstellen en ervan moet leren. Daarbij wordt er van uitgegaan dat de kritiekgever u behulpzaam is met het aanreiken van leerpunten. De negatieve lading moet er vanaf en we moeten kritiek als een kans beschouwen. Maar kritiek kan om verschillende redenen gegeven worden en hoeft niet altijd terecht te zijn."

Managersonline.nl - Dertien manieren om kritiek in ontvangst te nemen: "In het werk heeft u steeds te maken met de uiteenlopende meningen van andere mensen. Hoe goed u uw werk naar uw eigen idee ook doet, anderen kunnen daar verschillend over denken. Uw werk kan door de een gewaardeerd en door de ander bekritiseerd worden. Kritiek krijgen is niet erg leuk, maar vaak onvermijdelijk. Wat betekent kritiek krijgen voor u? Hoe neemt u kritiek in ontvangst en hoe gaat u er mee om? Feedback of kritiek?"

Via deze site veel linken over dit onderwerp:
Kritiek geven en kritiek ontvangen @ Communiceren: "Kritiek krijgen is lastig, kritiek geven soms nog veel moeilijker. Waarom vinden we het zo moeilijk om er soepel mee om te gaan? In veel gevallen is kritiek juist een kans om je prestaties te verbeteren."