Sunday, March 28, 2010

Gratis geldboek voor zzp'ers

Via O zakenvrouw van nu: "Omdat Zzp-ers nog wel eens een kwetsbare groep zijn, onder andere door hun wisselende inkomsten bood het Nibud, Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, Op de Dag van de Zelfstandige een gratis Geldboek aan. Deze vernieuwde uitgave is een gezamenlijke uitgave van het Nibud, de Kamer van Koophandel, Schuldhulpverleningsbureau voor ondernemers Zuidweg & Partners en het ministerie van Economische Zaken.

Hulp
Zelfstandige professionals hebben te maken met wisselende inkomsten en bouwen daarnaast geen vakantiegeld, pensioen of recht op werknemersverzekeringen op. Dat maakt hen kwetsbaar. Het Geldboek voor Ondernemers biedt hierbij hulp, onder andere over belastingen, bedrijfskosten, financiële problemen en inkomensondersteunende maatregelen.

Prioriteiten
‘Ondernemers die failliet gaan hebben vaak een gebrek aan financieel inzicht en geen controle over hun inkomsten en uitgaven. Door verkeerde prioriteiten te stellen, komen ze zowel zakelijk als privein de financiele problemen,’ aldus Jacqueline Zuidweg van schuldhulpverleningsbureau Zuidweg & Partners.

Gratis
Het vernieuwde Geldboek voor Ondernemers is gratis te downloaden en kosteloos te bestellen via de site van het ministerie."