Sunday, February 28, 2010

Leren in de praktijk door af te kijken

Ondanks de massale deelname aan het formele onderwijs (scholing, trainingen e.d.) hebben verreweg de meeste professionals de ervaring dat je het meeste leert in de praktijk. Sterker nog. Op de vraag waar je de meest indringende leerervaring hebt opgedaan, wordt door negentig procent van de respondenten 'de praktijk' genoemd. Toch is er in organisaties meer belangstelling voor trainingen dan voor het bevorderen van leren in de praktijk.

Leren in de praktijk
Veel managers en professionals leren op de werkplek. En dat gebeurt niet altijd even gericht. Het kan toeval zijn of juist niet. Soms is het leren onder druk door het uitvoeren van uitdagende taken. Een andere keer gaat het om leren door af te kijken. Of leren door iemand na te doen. Ook omvat informeel leren doelgerichte activiteiten zoals reflectie, oefenen, het organiseren van feedback en dergelijke. In de opsomming hierna een overzicht van informele leermethoden, zoals door professionals op het werk toegepast. Uit onze ervaring blijken maar weinig managers in staat deze informele leermethoden te benoemen. Daardoor passen managers in de praktijk relatief ongericht deze leermethoden toe. Dat is een gemiste kans.

Formeel tegenover informeel leren
Tegenover formeel staat informeel leren. Informeel leren vindt plaats zonder tussenkomst van een organisatie (onderwijsinstelling, werkgever). Informeel leren omvat alle leeractiviteiten, die niet georganiseerd plaatshebben. En dat zijn er nogal wat. Het blijkt uit een grootschalig onderzoek van de Amerikaanse Overheid dat 80% van het leren binnen organisaties informeel is. Tegenover 20% formele leeractiviteiten.

Bron + lees verder: Managersonline.nl - Leren in de praktijk door af te kijken. Zeven tips voor professionals.