Sunday, February 28, 2010

Leidinggevenden hebben minder stress

Topfuncties stressvol? Welnee. Vrouwen die leidinggeven hebben minder last van stress dan vrouwen die geen leidinggeven, blijkt uit onderzoek van Intermediair weekblad en de Rijksuniversiteit Groningen. Mannen trouwens ook.

Hoewel vrouwen evenveel positieve gevoelens (enthousiasme, trots, inspiratie en geluk) ervaren op het werk als mannen, hebben ze wel meer negatieve stressgevoelens (rusteloosheid, irritatie en nervositeit) dan mannen. Dat komt doordat vrouwen meer belast zijn met zorgtaken. Het combineren van werk en zorg zou stressverhogend zijn, denkt onderzoeker Frank Walter van de Rijksuniversiteit Groningen.

Het grappige is dat de stress afneemt naarmate vrouwen meer te zeggen hebben op hun werk: vrouwen die leidinggeven voelen zich minder overbelast. En hoe zwaarder de leidinggevende functie - hoe meer macht in de organisatie en hoe meer verantwoordelijkheid - des te minder last ze hebben van stress. Walter denkt dat dit komt doordat iemands regelmogelijkheden toenemen, zowel op het werk als thuis. Autonomie, grip hebben op de situatie en die naar je hand kunnen zetten, verlaagt stress. Speelbal zijn van de gebeurtenissen is stressverhogend.

LEES VERDER Leidinggevenden hebben minder stress | Persberichten | Service | Service | intermediair.nl