Wednesday, January 27, 2010

Managementmodellen website

Een website met vele, vele mangementmodellen: allen voor een ieder vrij te gebruiken. Downloadable als jpeg-bestand of powerpointslide.

Een model is een middel om naar de werkelijkheid te kijken. Aan de hand van een model kan je anderen zaken uitleggen, kan je met anderen in discussie. Een model is geen waarheid.

managementmodellensite.nl