Thursday, September 17, 2009

eDay: The Net's Next Business Model

eDay: The Net's Next Business Model RT Dutch Cowgirls

Tijdens de eDay sessie The Net's Next Businessmodel worden een viertal sprekers door moderator Peter Olsthoorn opgejaagd om in 7 minuten hun tricks of the trade te vertellen. Te beginnen met Alexander Osterwalder, die 'het ontwikkelen van een businessplan' tot kunst verheven heeft en er zelfs een boek over schreef... etc

Business Models Beyond Profit - Social Entrepreneurship Lecture by Alexander Osterwalder.: